»здани€

‘ирмата издава туристически пътеводители, пътни карти, пощенски картички албуми за ¬елико “ърново.