Рекламно издателска къща ДАР - Велико Търново

Нашите приоритети

Рекламно-издателска къща е на българския пазар от 1999 година.

На своите крайни клиенти предлага пълно рекламно обслужване в областта на печатната, интернет и медийната реклама.

Приоритети в развитието на фирмата са:

·         Печатна реклама - договаряне, продажбата и изпълнение на печатни рекламни материали по заявка и изискване на клиенти. 

Наши партньори са високотехнологични печатни бази от цялата страна.

·         Договаряне и продажба на рекламни площи във вестници, списания и електронни медии в цялата страна при преференциални условия.

·         Договаряне и продажба на рекламни площи в издания на фирмата. Виж Издания.

·         Интернет разработките - фирмени и портални интернет сайтове. Фирмата развива най-популярната изцяло българска Система за Управление на съдържанието на интернет сайтове, позволяваща пълен контрол върху съдържанието директно от офиса на клиента.

Фирмата разполага с кадрови и технически потенциал за извършване на висококачествен графичен дизайн, предпечат, цифрово фотозаснемане, изработка и поддръжка на интернет сайтове, програмиране на интернет бази данни.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Рекламно издателска къща ДАР - Велико Търново

Attention!
www.darvt.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  / Нашите приоритети