Кариери

Основните принципи, които РИК ДАР следва при изграждане на своя екип са:

·         наемане на мотивирани хора, способни да се интегрират в малък и сплотен колектив;

·         наличие на дългосрочни интереси за съвместна работа;

·         лоялност към фирмата, колегите и клиентите;

·         възможност за поемане на извънредно натоварване в определени периоди на годината;

·         формиране на възнагражденията съобразно личния принос за финансовите резултати и развитието на фирмата.