Контакти

За връзка с нас можете да ползвате
БТК телефон/факс с код за Велико Търново 062

63 99 14


Глобул - 089 792 69 08


Офис:

Велико Търново

ул. “Цар Самуил” 7, етаж 1, вляво


darhristova@abv.bg